Fascynująca moc Królestwa Roślin, w ujęciu Koherencji Serca i Mózgu, „Harmonia” 11/12 2019