O TERAPII

Starosłowiański Masaż Brzucha

- jest manualną terapią dysfunkcji narządów układu żołądkowo jelitowego, układu moczowo płciowego, układu oddechowego i układu krążenia. Technika ta wyrosła z tradycji medycyny ludowej narodów słowiańskich. Jest wielowiekowym dziedzictwem mądrości ludowej, wzbogaconym o nowoczesną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii. Na Ukrainie rozpropagowana przez: profesora Nauk Medycznych Łukjana Andrijuka - szefa Katedry Rehabilitacji i Medycyny Alternatywnej Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, podpułkownika Wojskowych Służb Medycznych - profesora Nauk Medycznych Wasilija Baszniaka i Nikołaja Nasikowskiego - szefa Ukraińskiego Stowarzyszenia Narodowej Manualnej Terapii. Natomiast na terenie Rosji przez profesora Aleksandra Ogułowa i profesora Iwana Nieumywakina. W Polsce powojennej, wiedza o tej technice praktycznie zniknęła. W zakładce Literatura Etnograficzna i Medyczna zapoznać się można ze spisem pozycji etnograficznych wzmiankujących o masowaniu brzucha garnkiem jako jednym z elementów Medycyny Ludowej narodów słowiańskich. Wiedza ta była bardzo popularna na terenie ziem polskich okresu rozbiorowego, międzywojennego a również czasów powojennych. Polscy etnografowie opisują metodę leczenia stosowana na wsi polskiej przez wiele wieków. Wartym pokreślenia jest również fakt, że Polska miała dobrą szkołę masażu leczniczego jamy brzusznej. Lista artykułów w prasie medycznej zamieszczona jest w tej samej zakładce.
Istotą Starosłowiańskiego Masażu Brzucha jest głęboko rozumiana profilaktyka narządów wewnętrznych jamy brzusznej, poprzez rozluźnianie mięśni gładkich narządów wewnętrznych, zwieraczy jamy brzusznej, rozluźnianie otrzewnej i krezek, rozluźnianie napięć pomiędzy narządami, a kręgosłupem oraz poprawa cyrkulacji płynów ustrojowych (krew i limfa). W konsekwencji poprawia się praca żołądka oraz dwóch gruczołów: wątroby (żółć) i trzustki (sok trzustkowy), a także pęcherzyka żółciowego, co w zdecydowanym stopniu wpływa na jakość trawienia w jelitach cienkim i grubym. Poprawia się również praca nerek, pęcherza moczowego i organów płciowych: macicy, jajników i gruczołu mlekowego – kobiety oraz prostaty - mężczyźni. Terapia ta ma pozytywny wpływ na komunikację nerwową pomiędzy „mózgiem trzewnym”, a centralnym układem nerwowym. Masaż stosowany jako forma głębokiej profilaktyki zdrowia odtruwa organizm i zapobiega powstawaniu wielu patologii w okolicy jamy brzusznej (m. in. kamieniom w pęcherzyku żółciowym i nerkach, zapaleniu wyrostka robaczkowego, zespołowi jelita drażliwego). Stosowany podczas choroby wspomaga proces powrotu do zdrowia. Techniki Starosłowiańskiego Masażu Brzucha mogą być dodatkowym narzędziem, pracy dla fizjoterapeutów i lekarzy, znakomitym uzupełnieniem ich wiedzy i kwalifikacji.
Rozwinięciem metody Starosłowiańskiego Masażu Brzucha jest Funkcjonalna Terapia Trzewi. Zainteresowanych zapraszam na stronę internetową funkcjonalnaterapiatrzewi.pl
Funkcjonalna Terapia Trzewi

WARTO WIEDZIEĆ O SMB


 1. Jest metodą terapii narządów jamy brzusznej wywodzącą się z tradycji Medycyny Słowiańskiej.
 2. Na zlecenie rządu Ukrainy terapia ta została zweryfikowana przez lekarzy wielu specjalności.
 3. Ministerstwo Zdrowia Ukrainy pod nazwą „Akupresura i techniki uciskowe Jamy Brzusznej” włączyło tę metodę do programu nauczania na Uniwersytetach Medycznych.
 4. Biorąc pod uwagę przestrzeganie ściśle określonych przeciwwskazań, jest metodą bezpieczną.
 1. Na bazie Starosłowiańskiego Masażu Brzucha powstała Funkcjonalna Terapia Trzewi. Jej podstawowymi technikami są: praca z poziomu koherencji serca, technika ześrodkowania i technika mikronaprężeń.
 1. Jej istotą jest bardzo delikatnapalpacja narządów jamy brzusznej w ściśle określonej kolejności.
 2. Prawidłowo wykonany zabieg jest całkowicie bezbolesnydla pacjenta.
 3. W trakcie kursu terapeuci zapoznani zostają z bardzo prostymi, ale również bardzo skutecznymi technikami relaksacyjnymi i psychoterapeutycznymi.
 4. Program kursu składa się z:
  • części teoretycznej - około 20% czasu,
  • części praktycznej, nauki terapii – około 80% czasu.

PRZECIWWSKAZANIA


Bezwzględne przeciwwskazania do stosowania Starosłowiańskiego Masażu Brzucha

- wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe;
- ostra choroba narządów jamy brzusznej, wymagająca natychmiastowej pomocy medycznej;
- krwotoki wewnętrzne i świeże rany w obrębie jamy brzusznej;
- choroba zakrzepowa naczyń krwionośnych;
- wczesna ciąża oraz ciąża zagrożona;
- choroby weneryczne, syfilis;
- ostra gruźlica;
- choroby infekcyjne z wysoką temperaturą ciała;
- gangrena;
- choroby tkanki łącznej;
- choroby psychiczne;
- uzależnienie od narkotyków;


Niezależnie od tego, pod żadnym pozorem nie wolno pracować z pacjentem, który nie wykazuje oznak bólu (atonia) przy pracy na organie ze zdiagnozowaną chorobą.

PUBLIKACJE


Zapoznaj się z publikacjami w których przybliżam tajniki Starosłowiańskiego Masaży Brzucha
- Rehabilitacja w Praktyce, nr 1 2016
- Szaman
- Rehabilitacja w Praktyce, nr 3 2016
- Rehabilitacja w Praktyce, nr 6 2016

Wywiad w opolski radiu DOXA