Energetyka dłoni, z punktu widzenia wiedzy naukowej, „Harmonia” 07/08 2019