Koherencja serca i mózgu w teorii i praktyce, „Harmonia” 09/10 2019