Polska Szkoła Terapii Wisceralnej, „Harmonia” 05/06.2019