Polska Szkoła Terapii Wisceralnej, “Harmonia” 05/06.2019